Våre tjenester

Matvaredistribusjon

Vi har et bredt rutenett for temperaturregulert matvare-distribusjon med ruter lokalt,regionalt og øst-vest.

Suldal Transport har spesialisert seg på matvare-/temperaturregulert distribusjon for større kunder. Gode logistikkløsninger presenteres og utføres i nært samarbeid med oppdragsgiver. Vi har rundt 60 biler, fordelt mellom bil, bil med kjerre og semitrailer, og som går i daglig rutedistribusjon i Stavanger, på Haugalandet, Hardanger og i Bergen.

Container

Vi har et bredt rutenett for containertransport med ruterlokalt, regionalt og øst-vest.

Suldal Transport startet tidlig opp med containertrafikk. Den første containerbilen ble satt i trafikk helt tilbake i 1994. Selskapet har siden
opparbeidet seg lang erfaring og bygget solid kompetanse på containertrafikk. Effektive logistikkløsninger presenteres og utføres i nært samarbeid med oppdragsgiver. Flere av våre containerbiler går tilnærmet døgndrift, noe som gir effektiv drift både for kunde og selskapet selv.  Vi har et betydelig antall containerbiler som trafikkerer Sør-Norge for samlastere og kontraktskunder.

Stykk- og partigods

Vi frakter parti- og stykkgods fra alle våre avdelinger både i fasteruter og løpende oppdrag.

Suldal Transport har gjennom mange år drevet stykkgodsdistribusjon, i hovedsak for samlastere. Vi dekker ruter som går for større samlastere i Bergen, Norheimsund, Odda, Sand, Haugesund og Stavanger. Gode logistikkløsninger presenteres og utføres i nært samarbeid med oppdragsgiver. Vi har rundt 35-40 biler, fordelt mellom bil og bil og henger.

Kran

Vi har kranbiler som går på faste oppdrag for kunder. Effektive løsninger i samarbeid med oppdragsgiver.

Vi har kranbiler som for det meste går i faste oppdrag for kontrakskunder. Effektive logistikkløsninger presenteres og utføres i nært samarbeid med oppdragsgiver.