Våre tjenester

Matvaredistribusjon

Vi har et bredt rutenett for temperaturregulert matvare-distribusjon med ruter lokalt,regionalt og øst-vest.

Container

Vi har et bredt rutenett for containertransport med ruterlokalt, regionalt og øst-vest.

Stykk- og partigods

Vi frakter parti- og stykkgods fraalle våre avdelinger både i fasteruter og løpende oppdrag.

Kran

Vi har kranbiler som går på fasteoppdrag for kunder. Effektive løsninger i samarbeid med oppdragsgiver.

Noen av våre kunder

Jeg ønsker å bli kontaktet!